Bläddra

av: Ulf Bergquist, Lina Melén

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
EU:s nya arvsförordning har medfört att i stort sett hela Europa inklusive Sverige den 17 augusti 2015 fått gemensamma IP-regler på arvsområdet. Arvsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella arvslagen (IAL). I samband därmed har viktiga förändringar också skett i den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139018278

Utgivningsår: 20151019

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Michael Bogdan, Michael Hellner

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Svensk internationell privat- och processrätt har under de senaste årtiondena fått stor praktisk betydelse i samband med det svenska närings- och privatlivets ständigt pågående internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och…
Köp här

Isbn: 9789139207436

Utgivningsår: 20201211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Maunsbach, Gunnar Bramstång, Patrik Lindskoug

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik
Vi lever i en tid när gränsöverskridande rättsförhållanden blir en allt mer naturlig del av vår vardag. Med det ökade antalet internationella rättsförhållanden ökar också antalet potentiella tvister som har anknytning till mer än ett land. Makar…
Köp här

Isbn: 9789139018766

Utgivningsår: 20220112

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik
Professor Maarit Jänterä-Jareborg har bestämt sig för att gå i pension. Hon har varit lärstolsprofessor i ämnet internationell privat- och processrätt i 23 år vid den Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Hennes betydelse för ämnet samt den familjerättsliga miljön vid fakulteten är oöverträffad. Därför blir hon…
Köp här

Isbn: 9789177371694

Utgivningsår: 20220517

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda…
Köp här

Isbn: 9789139209027

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Michael Bogdan

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga…
Köp här

Isbn: 9789139026471

Utgivningsår: 20220804

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik
Ett av syftena med 2000 års Haagkonvention är att förbättra skyddet för vuxna som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan ta tillvara sina intressen i internationella situationer.Utredningen föreslår att Sverige ska tillträda 2000 års Haagkonvention genom att regeringen, efter riksdagens…
Köp här

Isbn: 9789138243374

Utgivningsår: 20150819

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Stig Strömholm

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik
Under de senaste årtiondena har en snabb utveckling mot en global marknad för upphovsrättsligt skyddat material ägt rum. Upptaganden av dataprogram och databanker bland de skyddade verken har accentuerat denna utveckling. Genom tillkomsten av Internet och www (World Wide Web) har frågor kommit att ställas inför vilka…
Köp här

Isbn: 9789139008262

Utgivningsår: 20011009

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: 0

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik
En kommentar till lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo och lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.
Köp här

Isbn: 9789139010074

Utgivningsår: 20031211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Michael Bogdan, Patrik Lindskoug

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och intregrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda…
Köp här

Isbn: 9789139207733

Utgivningsår: 20160119

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176784488

Utgivningsår: 20000315

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB