Bläddra

av:Michael Bogdan, Michael Hellner

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Svensk internationell privat- och processrätt har under de senaste årtiondena fått stor praktisk betydelse i samband med det svenska närings- och privatlivets ständigt pågående internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och…
Köp här

Isbn: 9789139207436

Utgivningsår:20201211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lennart Pålsson

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
En systematisk framställning av Bryssel I-förordningen som beaktar konventionerna på området, såväl avtalet med Danmark som trädde i kraft den 1 juli 2007 som Lugano II. Den andra upplagan är omarbetad uppdaterad m.h.t. rättspraxis, lagändringar och litteratur, i synnerhet har EG-domstolens tolkningsavgöranden…
Köp här

Isbn: 9789139013853

Utgivningsår:20080821

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Michael Bogdan, Patrik Lindskoug

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga…
Köp här

Isbn: 9789139026471

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Susanna Lindroos-Hovinheimo

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Denna bok behandlar EU-domstolen på ett heltäckande sätt. Framställningen ger en inblick i hur domstolen fungerar, vad den gör i praktiken, vilka argumentationssätt den använder och vilken roll den spelar i unionen och medlemsstaterna. I boken ingår en diskussion om…
Köp här

Isbn: 9789139025405

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Prövningstillstånd vid överklagande till hovrätt eller kammarrätt! Föreslår att ett generellt prövningstillstånd införs vid överklagande till högre instans. Dessutom föreslås ett antal generella åtgärder för att domstolsprövningen ska ske inom rimlig tid och med hög kompetens när det gäller alla mål. Detta innebär att…
Köp här

Isbn: 9789138234129

Utgivningsår:20100702

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Michael Bogdan, Patrik Lindskoug

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och intregrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda…
Köp här

Isbn: 9789139207733

Utgivningsår:20160119

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Hans-Gunnar Axberger

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik
Europakonventionen kom till som en besvärjelse – krigsårens brott mot mänskligheten skulle inte få upprepas. Det första målet gällde Cypern, då brittisk koloni. Där uppdagades vad som användes för att upprätthålla den koloniala ordningen, såsom piskning, kollektiv vedergällning, olagliga arresteringar och dödsstraff.…
Köp här

Isbn: 9789185333820

Utgivningsår:20180206

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC

Kategorier: Avgörande av internationella tvister Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Internationella domstolar och processförfarande Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda…
Köp här

Isbn: 9789139209027

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC