Bläddra

Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket. SOU 2020:68 : Betänkande från Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete (Fö 2020:01)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationella relationer Juridik Politik och statsskick Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här

Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket. SOU 2020:68 : Betänkande från Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete (Fö 2020:01)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationella relationer Juridik Politik och statsskick Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här

Utredningen har haft i uppdrag att se över de bestämmelser som gäller för Försvarets radioanstalts internationella samarbete inom myndighetens försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.