Bläddra

Förvar. SOU 2011:17

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Förvar. SOU 2011:17

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Inlåsning eller ej? Detta ska avgöras av domstol, inte av polis eller myndighet!

Föreslår en obligatorisk domstolsprövning av beslut att ta en utvisad utlänning i förvar och ett humanare omhändertagande.
Polisen, Migrationsverket eller annan myndighet ska som huvudregel få hålla en utlänning i förvar i högst två veckor. Därefter måste en migrationsdomstol pröva beslutet. Förvarsbeslutet ska därefter omprövas varannan månad.
Vidare föreslås att en större andel av de förvarstagna utlänningar som i dag placeras inom kriminalvården ska bli kvar i Migrationsverkets förvar. Därför måste myndigheten dels inrätta avdelningar med högre säkerhet, dels se till att förvaren har tillgång till sjukvårdspersonal.
Föreslår också att det ska bli möjligt att lägga ner en förundersökning om brott mot en avvisad eller utvisad person, om brottet leder till högst sex månaders fängelse.