Bläddra

Fossil energi på väg ut : men vad kommer i stället?

Kategorier: Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Fossil energi på väg ut : men vad kommer i stället?

Kategorier: Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Vi måste minska användningen av fossila energikällor och gå över till förnyelsebar solenergi, vind- och vågenergi, vattenkraft, bioenergi i form av biogas, pellets, flis, ved och geotermisk energi m.m. På 88 minuter träffas jorden av solenergi som motsvarar den globala energikonsumtionen över ett år. Solceller ger elektricitet som är förnybar, fri från utsläpp av växthusgaser och den kan produceras utan att störa djur, natur eller människor och med den snabba utveckling som vi nu ser kommer solceller med stor säkerhet att vara en viktig energikälla i framtiden.