Bläddra

Från lärandets loopar till lärande organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Från lärandets loopar till lärande organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det erfarenhetsbaserade lärandet beskrivs ofta som en process: jag är med om någonting, jag reflekterar över detta, jag skapar begrepp och generaliserar samt prövar dessa begrepp i nya situationer. Det nya testet inleder en ny process. Lärande sker alltså i ständigt pågående looprörelser.

Från lärandets loopar till lärande organisationer ger en överblick över teorier och forskning om erfarenhetsbaserat lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med utgångspunkt i klassiker som Jean Piaget, John Dewey och Kurt Lewin beskrivs hur forskningen och teoribildningen om individuellt och kollektivt lärande i organisationer utvecklats. Historieskrivningen mynnar ut i de senaste rönen om lärande organisationer och organisatoriskt lärande. Här presenteras även den kritik som riktats mot föreställningen om den lärande organisationen. I denna kraftigt reviderade upplaga har ny teoribildning tillkommit. Den lärande organisationens pedagogiska grundidé diskuteras i relation till dagens sätt att styra och leda organisationer.

Boken vänder sig till studenter inom pedagogik och personal- och arbetslivsprogram och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.