Bläddra

Fritidshemmets uppdrag : ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och lärande

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Fritidshemmets uppdrag : ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och lärande

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Författarna vill synliggöra fritidshemmet och dess pedagogik. I boken beskriver de fritidshemmets komplexa uppdrag på ett konkret och tydligt sätt och sammanlänkar vardagens praktik med aktuell forskning. Tanken är att boken ska kunna användas direkt i den dagliga verksamheten.

Läs mer
Fritidshemmens olika uppdrag såsom de framgår av läroplanen och styrdokumenten tas upp och tolkas samt hur fritidslärarens yrkesidentitet och roll har utvecklats fram till idag. Författarna fördjupar sig särskilt i det professionella bemötandet och hur det påverkar barns utveckling och lärande. Det handlar om att möta eleverna utifrån en etisk och demokratisk värdegrund som gör att eleverna känner sig trygga, upplever omsorg och meningsfullhet. Hur ett praktiskt och enkelt kvalitetsarbete kan integreras i vardagsarbetet samt betydelsen av ett effektivt teamarbete beskrivs även.
Boken vänder sig till blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, till anställda på fritidshem, ledare inom skola och fritidshem och politiker som är intresserade av fritidshemmets pedagogik och verksamhet.

Om författarna
Författarna Margareta Schröder och Jarko Tuisku är båda fritidspedagoger och har många års erfarenhet som utbildare för pedagoger och lärare inom fritidshem.