Bläddra

Fritidspedagogik : fritidshemmets teorier och praktiker

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Fritidspedagogik : fritidshemmets teorier och praktiker

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och praktiker ger en djup och bred bild av fritidspedagogik och diskuterar fritidshemmets verksamhet utifrån olika perspektiv. Det fritidspedagogiska området belyses av namnkunniga forskare i bokens elva kapitel.

Läs mer
Boken tar upp:
– en historisk bakgrund till fritidshemmets framväxt, mål och verksamhet
– hur lärande kan förstås på fritidshem
– fritidsbarns lek
– kamratskap och identitetsutprovning på fritidshem
– barns berättelser om meningen med fritids
– integration
– fritidspedagogens yrkesroll
Bokens kapitel är baserade på vetenskapliga undersökningar och utgår både från barns och vuxnas perspektiv, där betoningen av barns perspektiv överväger i vissa kapitel medan vuxnas överväger i andra. Författarna har olika teoretiska utgångspunkter och har använt skilda metoder i sina studier. Därför ger boken olikartade bidrag för att spegla den komplexitet som fritidshemmet och dess barn och fritidspedagoger varje dag befinner sig i.
Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och praktiker vänder sig framför allt till blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och till yrkesverksamma fritidspedagoger, samt till rektorer och övriga lärarprofessioner.

Om författarna
Anna Klerfelt är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och har en bakgrund som fritidspedagog. Björn Haglund är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, undervisar på lärarutbildningen och har en bakgrund som fritidspedagog.