Bläddra

Fullmaktsläran

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden

Fullmaktsläran

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
I denna lärobok förklaras fullmaktsreglerna mot bakgrund av en redogörelse för den allmänna rättshandlingsläran.

Läran om fullmakter utgör en väsentlig del av avtalsrätten. Trots det kan frågan om fullmakter framstå som besvärlig. Rättsläget har länge varit osäkert och flera olika förklaringsmodeller tävlar mot varandra. I denna bok ger Joel Samuelsson sin syn på vad som gäller i fråga om fullmakter i svensk rätt.