Bläddra

Fysikk og idrett : innføring i biomekanikk

Kategorier: Biomekanik, kinesiologi Fysiologi Idrottstränare och coachning Idrottsvetenskap, idrottsundervisning Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv

Fysikk og idrett : innføring i biomekanikk

Kategorier: Biomekanik, kinesiologi Fysiologi Idrottstränare och coachning Idrottsvetenskap, idrottsundervisning Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Fysikk og idrett er en lærebok i biomekanikk, kraft og bevegelse som i tillegg til relevant beskrivelse av faget, tar hensyn til sentrale pedagogiske utfordringer for studentene. Ved å bygge opp fagstoffet steg for steg, og inkludere eksempler som gir mening for leseren, søker man å øke forståelsen og gjøre innholdet tilgjengelig. Sentrale tema i boken: • Elementær fysikk som grunnlag for å forstå bevegelse • Biomekanikk/funksjonell anatomi – forståelse av krefter og momenter i bevegelse • Analyse/beregning av krefter og hastighet relatert til ulike idrettsbevegelser • Viktigheten av god biomekanisk forståelse i rehabilitering og forebygging av idrettsskader Boken er skrevet for studenter innen idrettsvitenskap, fysioterapi, trenerutdanning (inkludert PT), kroppsøvingsfag. Til boken er det en nettressurs som gir kunnskap i de områder av fysikken og matematikken som er nødvendig for å forstå fagstoffet. Ved hjelp av QR-koder i boken, vil leseren lett få tilgang til ressursene det henvises til.