Bläddra

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. Ds 2020:19 :

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. Ds 2020:19 :

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKB-direktivet.