Bläddra

Grunderna i statistisk dataanalys – med tillämpning inom hälsovetenskaperna

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik

Grunderna i statistisk dataanalys – med tillämpning inom hälsovetenskaperna

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Matematik Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Köp här
Vad är kvantitativa metoder? Hur kan de användas? Hur genomför man och planerar en undersökning? Hur kan och bör man tolka olika resultat och vilka osäkerhetsfaktorer finns det att ta hänsyn till vid resultattolkningar? Hur hjälper oss slumpen i att förstå och tolka rimligheten i olika resultat? Grunderna i statistisk dataanalys går igenom frågorna ovan och syftar till att ge kunskap om hur man planerar och genomför enklare undersökningar och hur man ska förhålla sig kritiskt till avancerade studier och forskningsresultat. Boken avslutas med ett kapitel om matematik för den som behöver repetera grundläggande kunskaper. Alla data som används i bokens olika exempel finns samlade i ett Excelark som kan hämtas från bokens webbplats. På så sätt kan läsaren upprepa det som görs i boken och även experimentera ytterligare. Boken riktar sig till blivande sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, tandhygienister samt folkhälsovetare och även till övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar.