Bläddra

Grundläggande inkomstskatterätt

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter

Grundläggande inkomstskatterätt

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Författarna lyfter fram det centrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning, och som uppmärksammar de intressemotsättningar som präglar skatteområdet.