Bläddra

Grundläggande statistiska metoder : för analys av kvantitativa data inom beteendevetenskaplig forskning

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här

Grundläggande statistiska metoder : för analys av kvantitativa data inom beteendevetenskaplig forskning

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här
Många studerande inom olika utbildningar har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i statistik och statistisk dataanalys. Ofta lär sig studerande kursinnehållet i kvantitativa analyser på ett mekaniskt sätt och utan att verkligen förstå vad de gör och varför. Detta påverkar givetvis utfallet av undervisningen och lärandet. Därför är denna bok ett försök till en koncentrerad framställning med tonvikt på förståelse. Till boken finns en CD-skiva. Den innehåller ytterligare undervisningsmaterial, lösningar och kommentarer till övningsuppgifter, datafiler för egna analyser och utdrag ur forskningsartiklar. Denna CD-skiva kan beställas direkt av mig. E-postadress finns på sidan före inledningen. Uppdateringar av CD-skivan kommer att kunna laddas ner från min hemsida.