Bläddra

av: Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Författarna till denna bok hävdar att statistik är ett viktigt verktyg för att förstå och förändra världen. Fattigdom kan inte förstås eller avskaffas utan att kunna mätas. Detsamma gäller andra orättvisor: för att studera dem måste vi kunna definiera och mäta dem. Barmark och Djurfeldts bok vänder sig speciellt till…
Köp här

Isbn: 9789144140902

Utgivningsår: 20200818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik Vetenskapsmetod
Vilka är de särskilda utmaningarna och problemen i socialvetenskaplig forskning? Vilka perspektiv och redskap kan användas då man forskar om sociala problem, människobehandlande organisationer, omsorgsrelationer eller om det sociala arbetets praktik? Boken Forskningsmetodik för socialvetare är tänkt att fungera som…
Köp här

Isbn: 9789127143739

Utgivningsår: 20150223

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Globalisering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik Tvärvetenskap
Tio knep som hjälper dig att förstå världen. “Denna bok är min sista strid i min livslånga kamp mot den förödande globala okunskapen. Den är mitt sista försök att förändra människors sätt att tänka.” – Hans Rosling När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel.…
Köp här

Isbn: 9789127149946

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Elisabet Borg, Joakim Westerlund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning. Ända sedan den första upplagan har boken rönt stor uppskattning bland studenter för att den på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt väver…
Köp här

Isbn: 9789147129409

Utgivningsår: 20210108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Karl Wahlin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Tillämpad statistik är ett komplett läromedel för grundkurser i statistik på högskolenivå och är skriven med särskilt fokus på studenter inriktade mot samhällsvetenskap eller ekonomi. Boken är sprungen ur välbeprövat föreläsningsmaterial från grundkurser i statistik för civilekonomer, statsvetare och statistiker.…
Köp här

Isbn: 9789152327821

Utgivningsår: 20150527

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Karl Wahlin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Tillämpad statistik – en grundkurs är en komplett kursbok som lämpar sig för studier inom alla fält som använder statistiska metoder. Boken är sprungen ur ett välbeprövat föreläsningsmaterial från grundkurser i statistik för civilekonomer, statsvetare och statistiker. Tredje upplagan är fullständigt genomarbetad och…
Köp här

Isbn: 9789152361535

Utgivningsår: 20211213

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik Vetenskapsmetod
Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske mest spännande momenten i form av analys och tolkning. Boken är också…
Köp här

Isbn: 9789139115151

Utgivningsår: 20170117

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga…
Köp här

Isbn: 9789144048963

Utgivningsår: 20100122

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Författarna till denna bok hävdar att statistik är ett viktigt verktyg för att förstå och förändra världen. Fattigdom kan inte förstås eller avskaffas utan att kunna mätas. Detsamma gäller andra orättvisor: för att studera dem måste vi kunna definiera och mäta dem. Barmark och Djurfeldts bok vänder sig speciellt till…
Köp här

Isbn: 9789144082318

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Trots att kvantitativ metod är ett centralt inslag inom samhällsvetenskap är pedagogiskt undervisningsmaterial i statistiska metoder en bristvara. I denna pedagogiska framställning som fokuserar på principer och logik snarare än på formler och formella bevis, presenteras en översikt över olika metoder inom multivariat…
Köp här

Isbn: 9789144051604

Utgivningsår: 20090116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Emma Eleonorasdotter

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller utsatta, marginaliserade ”knarkare”. Den…
Köp här

Isbn: 9789189213517

Utgivningsår: 20210329

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Horst Löfgren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Många studerande inom olika utbildningar har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i statistik och statistisk dataanalys. Ofta lär sig studerande kursinnehållet i kvantitativa analyser på ett mekaniskt sätt och utan att verkligen förstå vad de gör och varför. Detta påverkar givetvis utfallet av undervisningen…
Köp här

Isbn: 9789177738596

Utgivningsår: 20181027

Utgivare: Idmans förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Thrane

Kategorier: Affärsapplikationer Dataanalys Forskning och informationshantering Informationsteknik Matematik- och statistikprogram Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Det här är en annorlunda statistikbok om tolkning, förmedling och bedömning av resultat från statistiska analyser. På ett lättsamt sätt lotsar författaren läsaren genom området statistisk analys utan att fördjupa sig i vilka olika formler och ekvationer som behöver användas för analyserna – till det används…
Köp här

Isbn: 9789151106014

Utgivningsår: 20210609

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Globalisering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik Tvärvetenskap
När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel. Studenter, Nobelpristagare och ledande politiker – alla blir besegrade i ­omvärldskunskap av aporna på zoo. Hur kan det komma sig? I Factfulness visar Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund varför vi ständigt missförstår…
Köp här

Isbn: 9789127168336

Utgivningsår: 20200424

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Göran Djurfeldt, Mimmi Barmark, Jan-Eric Gustafsson, Rolf Larsson, Sorin-Bogdan Raduta, Daniel Sjödin, Ola Stjärnhagen, Martin Svensson-Henning, Jan Teorell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Med persondatorernas intåg i vardagen har vi numera på våra skrivbord mer och kraftfullare statistisk analyskraft än vad tidigare generationers forskare kunde drömma om. Statistikernas svårtillgängliga metodbeskrivningar ligger dessutom infogade i programvaror som inte förutsätter större förkunskaper hos användaren.…
Köp här

Isbn: 9789144060040

Utgivningsår: 20100125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott t.o.m. år 2010.
Köp här

Isbn: 9789186027742

Utgivningsår: 20110913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Identifierar de viktigaste datakällorna för forskning inom medicin, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och ekonomi. Föreslår en ny myndighet som ska ta ett operativt ansvar för samordning, utveckling och drift av ett system som är anpassat till forskningens…
Köp här

Isbn: 9789138237366

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott t.o.m. år 2011.
Köp här

Isbn: 9789186027957

Utgivningsår: 20121011

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Karla Starr, Chip Heath

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Making Numbers Count is a lively, practical, first-of-its-kind guide to turning cold, clinical data into a memorable story. How many hours’ worth of songs are on your Spotify Wrapped this year? How much is your commute time really worth? How do you work out how likely you are to get Covid based on the official…
Köp här

Isbn: 9781787634220

Utgivningsår: 20220113

Utgivare: Random House UK

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
“Har det blåst?”, frågar någon en skogsägare i mars 2005. I januari samma år försvann nästan all hans skog. Stormen Gudrun drog fram med vindbyar på upp till 46 meter per sekund. Skogsägarna i Kronobergs län var särskilt drabbade. Enligt Skogsvårdsorganisationens flyginventering skadades totalt 69,7…
Köp här

Isbn: 9789186980566

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Alan (Former Professor of Organizational and Social Bryman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Clear, comprehensive, and trusted, Bryman’s Social Research Methods has guided over a quarter of a million students through their research methods course and student research project. The thoroughly updated sixth edition offers unrivalled coverage of quantitative, qualitative, and mixed methods with renewed focus…
Köp här

Isbn: 9780198796053

Utgivningsår: 20210809

Utgivare: Oxford University Press

Mediatyp: BC

av: Erik Amnå, Mats Ekström, Håkan Stattin

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Forskningsprogrammet “Politisk socialisation och aktörskap: Utvecklingen av ungdomars medborgerliga engagemang” vid Örebro universitet tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2008. I ett brett flervetenskapligt samarbete har forskargruppen försökt förklara skillnader i hur ungdomars…
Köp här

Isbn: 9789170612053

Utgivningsår: 20161128

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott t.o.m. år 2012.
Köp här

Isbn: 9789187335143

Utgivningsår: 20131007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: David Silverman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Now with entertaining and inspiring videos from the author and a wealth of online resources to support the text the approachable, clear and friendly Sixth Edition of David Silverman’s classic text equips you with the tools to tackle key issues faced by qualitative researchers and establish good practice in your…
Köp här

Isbn: 9781526467249

Utgivningsår: 20191128

Utgivare: Sage publications inc

Mediatyp: BC

av: Petra Magnusson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Malmö studies in educational sciences nr 74. This thesis concerns the changing predispositions and conditions for contemporary meaning-making in school education. From a socio-cultural perspective, multimodal theory formation is used to find suitable tools and concepts for developing teaching and learning. The overall…
Köp här

Isbn: 9789171045812

Utgivningsår: 20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel: Anmälda brott Handlagda brott Personer misstänkta för brott Personer lagförda för brott Kriminalvård Återfall i brott
Köp här

Isbn: 9789187335501

Utgivningsår: 20151005

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Denna bok ger en första introduktion till studiet av social kontroll. Den tar upp såväl teoretiska perspektiv som konkreta exempel på hur social kontroll utövas inom områden som skola och kamratgrupper, arbetsliv och ekonomi samt polis och kriminalvård. Som lärobok kan den användas på grundläggande nivå i sociologi,…
Köp här

Isbn: 9789147094684

Utgivningsår: 20110105

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Inom ett stort antal ämnesdicipliner bedrivs forskning med samisk tematik vid universitet och högskolor. Det är akademins respons på de önskemål som gång efter annan efterlyser en stabilare kunskapsgrund, så att en mer rättvisande bild av det komplexa samiska samhället kan åskådliggöras. Forskning på bred front är en…
Köp här

Isbn: 9789197730402

Utgivningsår: 20080820

Utgivare: Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185343652

Utgivningsår: 20080610

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB