Bläddra

Hållbara logistiksystem

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden

Hållbara logistiksystem

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Köp här
En stor logistisk miljöutmaning har sin kärna i transporterna. Det är dock hela logistiksystemets utformning som avgör hur transportbehovet ser ut. Genom utformandet av logistiksystem och de krav som ställs på exempelvis underleverantörer kan vi påverka förhållanden långt utanför den egna organisationen. I Hållbara logistiksystem ges en övergripande bild av de ­komplexa samband som finns mellan logistik och hållbarhet. Boken ­behandlar miljö, samhälle och ekonomi med fokus på den miljö­mässiga dimensionen. Ett viktigt ledord är situationsanpassning. Det gäller att förstå den unika situation, kontexten, som en ­organisation befinner sig i och hur logistiksystemet ser ut för att kunna identifiera bra lösningar. Denna andra upplaga av boken inkluderar nya trender med potentiellt stor betydelse för hur framtida logistiksystem utformas. Exempel på sådana trender är utvecklingen mot omnikanaler och digitaliseringen samt de möjligheter dessa skapar för framtidens logistik. Boken riktar sig mot kurser inom hållbar logistik vid högskolor, universitet eller annan eftergymnasial utbildning. Den kan även användas som ett komplement i logistikutbildningar för att ge hållbarhetsaspekten ett ökat fokus.