Bläddra

av:Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Den nya upplagan av CSR och hållbart företagande är uppdaterad för att följa med i den snabba utvecklingen på området. Boken har bland annat fått en ny struktur och ett nytt kapitel om hållbarhetsredovisning. CSR och hållbart företagande presenterar ämnesområdet Corporate Social Responsibility. Boken introducerar…
Köp här

Isbn: 9789152340455

Utgivningsår:20170627

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell, Maria Grafström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
Köp här

Isbn: 9789152350461

Utgivningsår:20171026

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
CSR OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE introducerar många perspektiv på företagens sociala ansvar och hållbart företagande, samt hur de olika perspektiven hänger ihop. Resonemangen knyter an till verkliga exempel och fall. Utvecklingen inom CSR har gått snabbt inom både politik och företagande. Fenomen som socialt…
Köp här

Isbn: 9789152360279

Utgivningsår:20210104

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Rebecka Carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning Miljön
  Välkommen in i den exponentiella klimatomställningens idé och en inblick i hur hållbarhet, på motsvarande sätt som digitaliseringen, håller på att bli en affärsmässigt disruptiv kraft.   Det här är en näringslivets klimatbok, en guide för företagsledare, entreprenörer, investerare, chefer, medarbetare,…
Köp här

Isbn: 9789188959652

Utgivningsår:20201102

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Ida Lemoine, Kajsa Lindström, Linda Lindström, Samuel Salzer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Organisationsteori och beteende
Hållbar samhällsförändring gynnar individ, näringsliv och klimat. Nudging handlar om att utforma beslutsmiljöer som hjälper oss att genomföra detta. Genom att kombinera psykologi och design har nudging bland annat lyckats öka pensionssparande, återvinning och antalet…
Köp här

Isbn: 9789127824072

Utgivningsår:20191202

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell, Maria Grafström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
CSR AND SUSTAINABLE BUSINESS introduces many perspectives on corporate social responsibility and sustainable business, as well as how the different perspectives are connected. The discussion is based on real examples and cases. The development within CSR has been moving quickly, both in politics and in business.…
Köp här

Isbn: 9789152360460

Utgivningsår:20210121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Magnus Frostenson, Sven Helin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Nästan alla större företag hållbarhetsredovisar. Det betyder att de redovisar sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Den här boken ger en introduktion till hållbarhetsredovisning. Kraven från omvärlden ökar. Företagen förutsätts visa på vilket sätt de tar ansvar och hur deras verksamheter påverkar…
Köp här

Isbn: 9789147127023

Utgivningsår:20180808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Göran Broman, Karl Henric Robèrt, George Basile, Sophie Byggeth, Tamara Connell, David Cook, Hördur Haraldsson, Lena Johansson, Jamie MacDonald, Merlina Missimer, Henrik Ny, Jonas Oldmark, Brendan Moore, David Waldron

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Hållbar utveckling för företag Miljön
Today’s society is faced with a multitude of compounding and inter-related socio-ecological challenges. In order to adequately navigate this ‘sustainability challenge’ and to capture the innovation opportunities that come with it, we need professionals from all sectors of society who can help plan, act, and lead…
Köp här

Isbn: 9789144075495

Utgivningsår:20120608

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Magnus Frostenson, Sven Helin, Johan Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Nästan alla större företag hållbarhetsredovisar. Det betyder att de redovisar sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Den här boken ger en introduktion till hållbarhetsredovisning.Läs merKraven från omvärlden ökar. Företagen förutsätts visa på vilket sätt de tar ansvar och hur deras verksamheter påverkar…
Köp här

Isbn: 9789147112340

Utgivningsår:20150806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lisen Schultz, Erica Treijs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling för företag Klimatförändringar Miljön
”En bok att trycka i handen på varenda svensk vd”Svenska Dagbladet ”Språket flyter, figurer och bilder är uttrycksfulla; avslutningen om Pontus Schultz gripande”BTJ Klimatförändringar, politisk oro och pandemier utmanar rådande affärsmodeller och regelverk. Näringslivet verkar i en helt ny…
Köp här

Isbn: 9789127167933

Utgivningsår:20210903

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Erik Jannesson, Stina Liljekvist, Lena Hök, Gordon Hahn

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Organisationsteori och beteende
Förväntningarna och kraven ökar på att organisationer ska säkerställa en verksamhet och affärsmodell som bidrar till ett hållbart värdeskapande. Detta gäller oavsett om det handlar om företag, kommuner eller ideella organisationer. Att göra detta med utgångspunkt i att realisera affärsnytta genom skapandet av…
Köp här

Isbn: 9789144156491

Utgivningsår:20220622

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Jonas Ammenberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling för företag Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Boken behandlar förutsättningar avseende företags, och andra typer av organisationers, arbete med hållbar utveckling. Vidare bidrar boken till kunskaper om relevanta strategier, affärsmodeller, verktyg, metoder och koncept inom området. Boken är i första hand skriven för kurser i hållbart företagande (corporate…
Köp här

Isbn: 9789144115597

Utgivningsår:20230109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Björklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
En stor logistisk miljöutmaning har sin kärna i transporterna. Det är dock hela logistiksystemets utformning som avgör hur transportbehovet ser ut. Genom utformandet av logistiksystem och de krav som ställs på exempelvis underleverantörer kan vi påverka förhållanden långt utanför den egna organisationen. I Hållbara…
Köp här

Isbn: 9789144071954

Utgivningsår:20121218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rebecka Carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
Sustainable Business Canvas– 9 komponenter för framgångsrika, hållbara och skalbara affärsmodellerAv: Rebecka Carlsson I den här boken kommer du att få ett verktyg att utveckla framgångsrika, hållbara och skalbara affärsmodeller med: sustainable business canvas. Det är resultatet av ett samarbete mellan Rebecka…
Köp här

Isbn: 9789189261532

Utgivningsår:20210707

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BB

av:Anders Källström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Denna bok handlar om ekonomins ofrånkomliga samband. Och om hållbar utveckling. Och om begreppet kapitalism. Den tar dig även med på en historisk resa genom årtionden då vi svenskar skaffade oss den välfärd som vi idag tar för given. Den är viktig att läsa för att vi och våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska kunna…
Köp här

Isbn: 9789198014310

Utgivningsår:20140101

Utgivare: Dola

Mediatyp: BC

av:Rebecka Carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
Sustainable Business Canvas– How to Create Successful, Sustainable & Scalable Business ModelsBy: Rebecka Carlsson In this book you will get a tool and a mental framework for developing successful, sustainable and scalable business models: the Sustainable Business Canvas. This tool is a result of a collaboration…
Köp här

Isbn: 9789189261549

Utgivningsår:20210707

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BB

av:Ebba Lindsö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Vad har hållbarhet med ledarskap att göra? En hel del! Och det är vad den här boken handlar om. Den handlar om de nya bestämmelserna om hållbarhetsredovisning och det ledarskap som behövs för att genomföra en förändring. Den handlar om hur man bygger en långsiktigt framgångsrik organisation.  Ebba Lindsö har arbetat…
Köp här

Isbn: 9789187905629

Utgivningsår:20170529

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av:Elisabet Lagerstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
An excellent read for entrepreneurs, corporate business leaders, board members, and strategists aiming to future-proof their business by integrating sustainability into the very core. This book offers a way forward, helps you understand the Sustainability Revolution, and provides valuable insights into the journeys and…
Köp här

Isbn: 9789152707951

Utgivningsår:20220101

Utgivare: Future Navigators

Mediatyp: BC

av:Gunilla Forsmark Karlsson, Gunilla Östberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Hur gör man för att ställa om till ett hållbart företag? Lönar det sig med hållbara affärer? Hur har andra företag gjort? Boken motiverar och vägleder företagens beslutsfattare att utveckla långsiktigt hållbara företag. Hållbara affärer motiverar och vägleder företagens beslutsfattare att utveckla långsiktigt hållbara…
Köp här

Isbn: 9789147122158

Utgivningsår:20160926

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lisen Schultz, Erica Treijs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling för företag Klimatförändringar Miljön
Ny utgåva med ett nyskrivet förord av författarna. ”En bok att trycka i handen på varenda svensk vd”Svenska Dagbladet I skrivande stund har över 75 av Sveriges tyngsta företagsledare gått det executiveprogram som ligger till grund för den här boken.…
Köp här

Isbn: 9789127182820

Utgivningsår:20230421

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:Maria Björklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Hållbara logistiksystem beskriver hur hållbar logistik skapas och utvecklas. Boken är utformad med kurser vid högskolor, universitet eller annan eftergymnasial utbildning i åtanke och kan antingen användas som kurslitteratur i det specifika ämnet eller som komplement i generella logistikkurser. Boken ger förståelse för…
Köp här

Isbn: 9789144166407

Utgivningsår:20230206

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Renée Andersson, Jan Peter Bergkvist

Kategorier: Apparel, garment & textile industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Industrier och branscher Tillverkningsindustri
Boken The Textile Challenge av Renée Andersson och Jan Peter Bergkvist beskriver en modell för samarbete för hållbarhet (SDG mål 17) inom textilbranschen. En modell som lätt kan kopieras av andra branscher och användas för olika hållbarhetsutmaningar. STWI som engagerade 43 svenska och nordiska textil- och läderföretag…
Köp här

Isbn: 9789163918643

Utgivningsår:20161202

Utgivare: SleepWell

Mediatyp: BC