Bläddra

Hållbara logistiksystem

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Hållbara logistiksystem

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Hållbara logistiksystem beskriver hur hållbar logistik skapas och utvecklas. Boken är utformad med kurser vid högskolor, universitet eller annan eftergymnasial utbildning i åtanke och kan antingen användas som kurslitteratur i det specifika ämnet eller som komplement i generella logistikkurser. Boken ger förståelse för de ofta komplexa sambanden mellan logistik och hållbarhet. Läsaren ges också förmåga att förstå och identifiera en organisations kontext och hur en hållbar logistisk lösning skapas och upprätthålls under varierande affärsmässiga förutsättningar.

Bokens ämne är i ständig utveckling vilket också speglar innehållet. Situationsanpassning, trender, transformation till cirkulära flöden och aktörssamverkan har fått ökat utrymme i denna tredje reviderade version. Likaså används flera olika ramverk med dess styrkor och svagheter för åtgärder. Syftet är att ge läsaren flertalet exempel och perspektiv för att skapa förmåga att se logistiksystem ur en holistisk vinkel. Bokens innehåll är förankrat i aktuell forskning samt företagets förutsättningar. Boken avslutas med en utblick mot framtiden där fokus förflyttas från hållbar logistik till logistik för hållbarhet.