Bläddra

Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik och funktion

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik och funktion

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

I dag hållbarhetsredovisar så gott som alla större företag och även många medelstora och mindre. Men vad innebär hållbarhetsredovisning, vilka krav finns och vilka regler måste företagen följa?

Den här boken hjälper dig att förstå bakgrunden till hållbarhetsredovisning, vilka regler och standarder som finns, hur man upprättar en hållbarhetsredovisning och vilken funktion den fyller. Denna fjärde upplaga är grundligt omarbetad och behandlar bland annat EU:s direktiv CSRD och de nya standarderna ESRS liksom utvecklingen av GRI Standards.

Om författaren
Magnus Frostenson är professor i organisation och ledarskap vid Høgskolen i Østfold, Norge. Han är också docent i företagsekonomi och verksam vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han har publicerat många artiklar, bokkapitel och rapporter inom ämnen som företagsetik, hållbart företagande, hållbarhetsredovisning och styrning av professioner.