Bläddra

Hälsan är viktigast : vår hälsa från ett biologiskt och humanistiskt perspektiv

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa
Köp här

Hälsan är viktigast : vår hälsa från ett biologiskt och humanistiskt perspektiv

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa
Köp här
Under evolutionens gång har levande varelser i samklang med sin naturliga miljö utvecklat och förbättrat sina biologiska system till förmån för individers och arters överlevnad. De biologiska parametrarna innefattar naturlig föda, rörelsefrihet, vår naturliga dygnsrytm, vår perceptionsförmåga, våra känslor, vår intuition. Levande varelser har även utvecklat naturliga barriärer i sina kroppar, som alla levande varelsers kroppar är avhängiga av för att fungera optimalt. Levande varelser behöver dessutom en någorlunda stresslös tillvaro för sin långsiktiga överlevnad. Dessa biologiska system och parametrar är viktiga för hur vi människor och alla levande varelser fungerar och mår. Avsaknad av vissa grundläggande parametrar som levande varelser behöver, som har skapats och införts i vår moderna omvärld, sätter oss som biologiska varelser ur spel och belastar våra biologiska funktioner som sedan ofta leder till obalanser och sjukdom. Även många av den moderna naturvetenskapens metoder, som tillämpas inom sjukvården för att åtgärda obalanser och sjukdom, förbiser viktiga biologiska system och parametrar. Därför utvecklas det fler och fler avancerade läkemedel och komplicerade undersöknings- och behandlingsmetoder, istället för att skapa grundläggande biologiskt anpassade levnadsförhållanden för levande varelser, inklusive oss människor. Epigenetik betyder «kontroll över generna» och är läran om hur vår genaktivitet styrs och regleras. Det är bevisat att regleringen av våra gener styrs av signaler från vår miljö. Eftersom våra gener styrs och regleras utifrån epigenetiska principer som avspeglar vår yttre och inre miljö, är det viktigt att tänka på hur vi mår i olika miljöer, varför vi mår så och om så behövs åtgärda detta. Humanistiska värderingar är viktiga för att kunna tänka sig in i andra levande varelsers situation och mående. Just mer humanistiska värderingar och mer inkluderande tankesätt behövs för att kunna skapa en bättre naturlig balans och ett mer välmående liv för oss människor och för alla levande varelser på jorden.