Bläddra

Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Hur blir man matematisk? : att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Boken tar ett helhetsgrepp om frågan om identitet, matematik och genus i förskola och skola. Den beskriver hur identitet formas i sociala samspel, miljöer och media. Den nya upplagan innehåller ett nytt kapitel som tar upp ny forskning om självförståelse i relation till matematik. Nytt är även kapitlet om den internationella strömningen STEAM (Science, Technology, Engineering, Art och Mathematics) som knyter an till frågor om likvärdighet, jämställdhet och feminism.

Läs mer
Boken förhåller sig till aktuella styrdokument och läroplaner och vänder sig till blivande och verksamma lärare.

Om författarna
Anna Palmer är docent i ämnet förskoledidaktik och föreståndare för Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.