Bläddra

Informationsfärdighet i praktiken : skolbibliotekarie och lärare i samverkan

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Informationsfärdighet i praktiken : skolbibliotekarie och lärare i samverkan

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad gör man i skolan idag för att ge eleverna informationskompetens och förbereda dem för ett livslångt lärande? Hur bedriver man skolutveckling?

Varje grundskola i Sverige borde, via sin skolbiblioteksverksamhet, kunna erbjuda en väl fungerande undervisning i informationsfärdighet, effektiv handledning i informationshantering med undervisning i kritiskt tänkande samt ständigt pågående lässtimulering.

Monica Nilsson är bibliotekarie på Björnekullaskolan i Åstorp och har mångårig erfarenhet av skolbiblioteksverksamhet i grundskolan. I den här boken beskriver hon översiktligt de mest betydande pedagogiska riktningarna och hur de tillsammans med förändringar i samhället påverkat skolans läroplaner och arbete.

Hon beskriver ett antal processmodeller och ger en mängd konkreta exempel på hur skolbibliotekarier tillsammans med lärare kan erbjuda en väl fungerande undervisning i informationsfärdighet och en effektiv handledning i informationshantering. På den tillhörande webbplatsen finns lektions- och övningsunderlag som kan laddas ner och anpassas efter behov och önskemål.

Omslag av Charlotta och Erika Hedström.