Bläddra

Informationssökningsprocessen : En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Informationssökningsprocessen : En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Översättning och bearbetning till svenska förhållanden av Annika Aringer och Marianne Auby.

Den här boken handlar om informationssökning och presenterar en detaljerad praktisk modell för hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta för att leda eleverna genom det lärande som informationssökningsprocessen innebär.

Bokens författare, professor Carol C Kuhlthau, är knuten till Rutgers University i New Jersey, USA och ofta citerad auktoritet i ämnet informationssökning. Hennes modell utgår från en konstruktivistisk syn på lärande. Lärande sker inte genom överföring av fakta utan genom det aktiva skapandet av nya tankar. Grundläggande och viktiga färdigheter i att hantera information utvecklas när elever blir engagerade i problem, när de orienterar sig om något och hittar ett visst perspektiv, när de samlar information som hjälper dem att definiera och utveckla ett fokus och när de förbereder sin presentation. Den sista, men inte minst viktiga, uppgiften är att utvärdera sin egen arbetsprocess. Informationssökningsprocessen är en modell för lärande som integrerar ämnesinnehåll med de färdigheter som behövs då man ska närma sig verkliga problem i verkliga sammanhang.

Orginalets titel är "Teaching the library research process" och översättning och bearbetning till svenska förhållanden har gjorts av Annika Aringer och Marianne Auby. De är lärare respektive bibliotekarie vid Nyströmska gymnasieskolan i Söderköping och har använt modellen i undervisningen. I sitt förord skriver de om modellen: ”Den hjälper oss att ge eleverna en bra undervisning som höjer deras informationskompetens och självförtroende. Vårt eget arbete har blivit roligare på det här sättet och det smittar av sig på eleverna. Det är mycket mer naturligt för eleverna att vända sig till bibliotekarien med sina frågor när de vet att hon är involverad i undervisningen.”

Omslag av Charlotta & Erika Hedström