Bläddra

Inkluderende kroppsøving

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Inkluderende kroppsøving

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Boka handler om hvordan kroppsøvingsfaget kan bli en god plass å være for alle elever. Forfatterne ønsker å gi et kunnskapsbasert bidrag som kan hjelpe kroppsøvingslærere til å reflektere over og analysere sin egen undervisningspraksis, med sikte på å skape rom for inkludering. Et inkluderende kroppsøvingsfag bør kjennetegnes av gode læringsrom og aktiviteter, heller enn spesielle tiltak rettet mot enkeltelever. Trass i dette viser det seg at enkelte grupper av elever erfarer ekskludering i faget. Denne reviderte utgaven av boka har fått et nytt kapittel som omhandler forholdet mellom inkludering og et av skolens overordnede formål, nemlig danning. Utover dette er alle kapitlene i boka oppdatert på bakgrunn av nyere forskning og ikke minst det nye læreplanverket som har blitt introdusert fra og med 2020. Målgruppen for boka er forskere, lærerutdannere, studenter og lærere.