Bläddra

Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag: Løysingsforslag

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag: Løysingsforslag

Kategorier: Dataanalys Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Dette heftet inneheld løysingsforslag til alle øvingsoppgåvene studentane går gjennom i arbeidet med hovudboka Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag. Heftet gjev også ei kort innføring i bruk av reknearket Excel og statistikkprogrammet SPSS. Tabellar med data til fleire av oppgåvene finst i tillegg på bokas heimeside slik at studentane skal sleppe tidkrevjande inntastingar.