Bläddra

Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna : en kommentar

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Köp här

Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna : en kommentar

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Köp här
EU:s nya arvsförordning har medfört att i stort sett hela Europa inklusive Sverige den 17 augusti 2015 fått gemensamma IP-regler på arvsområdet. Arvsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella arvslagen (IAL). I samband därmed har viktiga förändringar också skett i den svenska internationella bodelningslagen (LIMF). Advokaterna Ulf Bergquist och Lina Melén, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok utförligt paragraf för paragraf såväl IAL som LIMF och den nordiska bodelningslagen (NÄF). Författarna har båda varit engagerade i arbetet som lett fram till den nya lagstiftningen.