Bläddra

Introduktion till entreprenadrätt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Introduktion till entreprenadrätt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Det som gör entreprenadrätten speciell är att det köps och säljs något som ännu inte finns annat än som en abstrakt beskrivning. Därför är det viktigt att parterna vet vilka juridiska förutsättningar som gäller och är överens om spelreglerna. Författaren presenterar de förutsättningar och etablerade regler som gäller för utförande av bygg- och anläggningsentreprenader. Genom kunskap kan oklarheter förebyggas och tvistiga situationer bättre hanteras, om sådana uppkommer i en entreprenad.