Bläddra

av:Camilla Grebe, Anders Torelm

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Marknadskriget är självklar läsning för alla som är intresserade av reklam och marknadsföring. Genom tio verkliga rättsfall får vi en unik inblick i hur marknadsrätten fungerar i praktiken. Det handlar om dramatiska strider och viktiga avgöranden, om Rustas tvist med den amerikanska ficklampsjätten Mag Instrument, om…
Köp här

Isbn: 9789173291583

Utgivningsår:20201023

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Stefan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Det som gör entreprenadrätten speciell är att det köps och säljs något som ännu inte finns annat än som en abstrakt beskrivning. Därför är det viktigt att parterna vet vilka juridiska förutsättningar som gäller och är överens om spelreglerna. Författaren presenterar de förutsättningar och etablerade regler som gäller…
Köp här

Isbn: 9789179170356

Utgivningsår:20200818

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Niklas Briselius, Maria Bruder, Tobias Eltell, Johan Åberg

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Marknadsföringsrätt – den materiella rätten och processen behandlar alltifrån traditionella marknadsföringsrättsliga frågor – såsom vilseledande framställningar, aggressiv marknadsföring, jämförande reklam och gränsdragningen mellan…
Köp här

Isbn: 9789139115380

Utgivningsår:20210323

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Per Jonas Nordell

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
"Marknadsrätten. En introduktion" är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden – konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Boken tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom…
Köp här

Isbn: 9789139209249

Utgivningsår:20200121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Marknadsföringsrätten är en grundläggande bok i ämnet. Den ger en samlad framställning av området på grundval av marknadsföringslagen och den bakomliggande unionsrätten. Denna andra upplaga är till stora delar omarbetad eller omskriven. Boken behandlar både…
Köp här

Isbn: 9789139209515

Utgivningsår:20200818

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Peter Degerfeldt, Lennart Åhl

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Den svenska entreprenadrätten regleras i de flesta fall av branschens egna standardavtal, i första hand av Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader (AB 04) som kan sägas vara den centrala entreprenadrättsliga basen inom svensk rätt. I Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04 ges…
Köp här

Isbn: 9789144105536

Utgivningsår:20160225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Thomas Carlén-Wendels, Lars-Erik Ström

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både…
Köp här

Isbn: 9789139113362

Utgivningsår:20130120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Grundläggande framställning om den del av marknadsrätten som rör den svenska marknadsföringslagen och dess tillämpning, med betoning på huvudlinjerna och de centrala bestämmelserna. Behandlar Marknadsdomstolens praxis och söker i lika mån observera lagens båda huvudändamål, att skydda konsumenter och att skydda…
Köp här

Isbn: 9789139200826

Utgivningsår:19970901

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Per Jonas Nordell

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning och med Marknadsdomstolen (MD) som minsta gemensamma nämnare. Medan konkurrensrättens huvudsyfte är att upprätthålla en effektiv konkurrens på den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139205845

Utgivningsår:20101228

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock…
Köp här

Isbn: 9789139206880

Utgivningsår:20150323

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Carl Anders Svensson

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt skydd för konsumenterna. I centrum står marknadsföringslagen, konkurrens­lagen och produktsäkerhetslagen, men boken behandlar även den köprättsliga lagstiftningen,…
Köp här

Isbn: 9789144159249

Utgivningsår:20230109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Per Jonas Nordell

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Marknadsrätten. En introduktion är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden – konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Boken tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom systemen för…
Köp här

Isbn: 9789139028475

Utgivningsår:20230419

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen skriver att man anser att apoteksmarknaden i dag kan beskrivas som en marknad som i många avseenden mognat. Etableringstakten av nya apotek har stabiliserats och samtliga stora apoteksaktörer bedriver sedan 2015 e-handel med läkemedel på nationell nivå. Efter ägarförändringar 20132015 ägs inte längre någon…
Köp här

Isbn: 9789138245668

Utgivningsår:20170310

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Carl Anders Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas marknadsföringslagen och dess praktiska tillämpning, inom såväl traditionella…
Köp här

Isbn: 9789144112046

Utgivningsår:20160728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz, Lars Henriksson

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus…
Köp här

Isbn: 9789139026204

Utgivningsår:20231109

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Kvalitetssäkring Lagstiftning om underhållning och media Management och företagsledning Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Kartlägger hur tillsynen av alla varor som erbjuds på den svenska marknaden, så kallad marknadskontroll, är reglerad. Man har också analyserat om myndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för myndigheternas uppdrag, bland annat i ljuset av den ökande e-handeln. I betänkandet konstateras att vissa…
Köp här

Isbn: 9789138246665

Utgivningsår:20170914

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
I samband med att Marknadsdomstolen upphörde den 31 augusti 2016 beslutade domstolen tillsammans med Institutet för immaterial- och marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM) att utge en minnesskrift som belyser hur marknadsrätten utvecklats under de drygt fyra decennier som domstolen varit verksam. Boken…
Köp här

Isbn: 9789172236653

Utgivningsår:20171208

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Reklam och annonsering Särskilda rättsområden
Stora förändringar i reklamlandskapet har skett under de senaste åren men ger dagens reklamregelverk ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenterna? Utredningen konstaterar att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot anser utredningen att…
Köp här

Isbn: 9789138247396

Utgivningsår:20180115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 behandlar den svenska och europeiska konkurrensrätten, sedd mot bakgrund av marknadsekonomins rättsliga grundvalar, såsom skyddet för näringsfriheten och den fria rörligheten inom EU. Verket täcker både det europeiska och det svenska regelsystemet om förbjudna former av…
Köp här

Isbn: 9789139208143

Utgivningsår:20190827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Schmauch

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Sedan den 1 februari 2017 är EU:s marknadsmissbruksförordning fullt tillämplig i Sverige. Förordningen medför bl.a. flera nya skyldigheter för personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och den föreskriver också betydligt högre sanktionsavgifter. I boken samlas hela regelverket för första gången i en volym på…
Köp här

Isbn: 9789139020349

Utgivningsår:20180413

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Thorsten Cars

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma straffbestämmelser rörande givande och tagande av muta. Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen om otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen som kan tillämpas bl.a. vid korruptiv marknadsföring. Både…
Köp här

Isbn: 9789139111818

Utgivningsår:20120615

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén

Kategorier: Juridik Korruption Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen. I "Mutbrott" redogörs utförligt för…
Köp här

Isbn: 9789139117193

Utgivningsår:20200210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Lars-Erik Ström, Thomas Carlén-Wendels

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Praktisk marknadsrätt är en användbar handbok för det dagliga arbetet på företag, advokatbyråer, reklam- och PR-firmor samt inte minst i utbildning. Inför denna upplaga har stora delar av boken omarbetats och nyskrivits som en följd av att en ny marknadsföringslag införts baserad på direktiv från EU. Ur innehållet:…
Köp här

Isbn: 9789139108726

Utgivningsår:20100701

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB