Bläddra

Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård
Köp här

Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård
Köp här
Xavier Amadors forskning kring bristande insikt hos personer med allvarlig psykisk sjukdom inspirerades av hans försök att hjälpa sin bror Henry, som utvecklat schizofreni, att acceptera behandling. I 'Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp' berättar Amador om sin frustration och kampen för att hjälpa en älskad närstående, men också om möjligheten att sluta argumentera och börja lyssna - för att komma vidare tillsammans. LEAP Listen, Empathize, Agree, Partner (i svensk översättning Lyssna, Känn empati, Håll med, Samarbeta) är en metodik för att möta brukarens föreställningar som de är - och inte som hjälparen vill att de ska vara. Metodiken utgår från kognitiv terapi, klientcentrerad terapi och motiverande samtal och är utformad särskilt för brukare med allvarlig psykisk sjukdom.