Bläddra

Jämställdhet – en del av skolans värdegrund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Jämställdhet – en del av skolans värdegrund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Jämställdhet - en del av skolans värdegrund ger läsaren grundläggande kunskaper om hur man professionellt förhåller sig till skolans jämställdhetsmål för att på ett aktivt och medvetet sätt främja elevers lika rätt och valmöjligheter.

Läs mer
Jämställdhet i skolan får inte vara en fråga som bygger på löst tyckande. Man måste veta hur samhället ser ut i ett könsperspektiv. För att lärare ska kunna arbeta i enlighet med skollagens och läroplanernas mål krävs ett professionellt förhållningssätt som bygger på gedigen kunskap. I boken diskuteras frågor som: Vad är jämställdhet? Vad finns det för motstånd mot jämställdhet? Hur ser det ut i skolan?

Om författarna
Maria Hedlin är gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi och doktorand på Genusskolan, Umeå universitet