Bläddra

Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett kommunalt bolag.
Den uppdaterade upplagan av boken har nya avsnitt om den nya kommunallagen, den nya dataskyddsförordningen (GDPR), nya lagen om offentlig upphandling (LOU), idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vattenförsörjning och avlopp. Dessutom har avsnitten om skatt, sekretess och bredbandsbolag utökats.