Bläddra

Känneteckensrätt : skydd för varumärken och företagsnamn

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning

Känneteckensrätt : skydd för varumärken och företagsnamn

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Köp här
Boken ger läsaren en allmän översikt av känneteckensrätten, dvs. varumärkes- och företagsnamnsrätten. Framställningen syftar till att ge läsaren en lättillgänglig genomgång av de viktigaste principfrågorna på området. Rättsfall och åskådliggörande exempel används genomgående för att konkretisera känneteckensrättens innehåll och ge läsaren en snabb orientering i centrala frågor. I boken diskuteras särskilt vilka förutsättningar som krävs för att ett kännetecken ska erhålla ensamrätt samt vilka omständigheter som är relevanta vid en intrångsbedömning.

Boken är avsedd för både universitetsstuderande och praktiskt verksamma jurister som har ett behov av en introduktion till känneteckensrätten.