Bläddra

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 : betänkande SOU 2011:50

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Köp här

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 : betänkande SOU 2011:50

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Köp här
Granskningen innehåller Kärnavfallsrådets bedömning av Fud-program 2010. Granskningen utgår från ledamöternas sakområden och de aspekter som rådet tidigare har tagit upp, bland annat i tidigare granskningar och kunskapslägesrapporter.

Kärnavfallsrådets granskning omfattar synpunkter på SKB:s handlingsplan, Loma-programmet, kärnbränsleprogrammet, forskning för analys av långsiktig säkerhet och samhällsvetenskaplig forskning.