Bläddra

Klassrummet möter världen : autentiskt, tematiskt och digitalt

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap

Klassrummet möter världen : autentiskt, tematiskt och digitalt

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hur kan du som lärare tillsammans med dina elever öppna dörren mot världen med hjälp av digitala verktyg? Vad krävs för att ni ska kunna arbeta ämnesövergripande och tematiskt? Hur kan du öka elevernas motivation?

I boken Klassrummet möter världen – autentiskt, tematiskt och digitalt presenteras konkreta förslag på hur du organiserar din undervisning för att kunna arbeta tillsammans med kollegor både i den egna skolan och runt om i världen. Sara Bruun beskriver enkelt och lättsamt sina egna erfarenheter av tematiskt arbetssätt. Hon ger dig handfasta råd och förslag på teman så du slipper uppfinna hjulet igen.

I boken får du även tips på böcker som fungerar väl i undervisningen och hur de kan knytas till olika teman. Samarbete är den röda tråden.

Boken vänder sig till dig som undervisar i engelska och moderna språk, men kan också inspirera lärare i andra ämnen.

Om författaren
Sara Bruun är förstelärare i engelska och IKT vid Ringsjöskolan i Höörs kommun. 2015 vann hon och hennes dåvarande nior från Furutorpskolan i Vinslöv Webbstjärnan och tilldelades European Language Label. 2016 mottog Sara Bruun Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning.