Bläddra

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Köp här

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biomedicinsk teknik Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi Pediatrik
Köp här
Förord Föreliggande bok Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi, 3:e upplagan är en genomgående omarbetning och uppdatering av den 2:a upplagan, som utgavs 2004. Den första upplagan härstammar från 1994. Boken är skriven av kollegor verksamma eller nyligen verksamma inom Karolinska Institutet och företrädesvis på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den syftar i första hand till att utgöra basal kurslitteratur i ämnet barnkirurgi under läkarutbildningen. Den skall också kunna användas till vidareutbildning av sjuksköterskor i barnsjukvård samt i öppen hälso- och sjukvård. Boken avser att ge en bred överblick över området med tyngdpunkten förlagd på enkla och vanliga tillstånd, som exempelvis allmänläkaren ofta konfronteras med. Boken bör därför även kunna fylla en funktion på allmänläkarmottagningar och barnavårdscentraler. Redaktörerna har valt att behålla ordet Kompendium i bokens titel och vill därmed understryka att boken inte gör anspråk på fullständighet, utan speglar de erfarenheter, som vunnits på de barnkirurgiska och barnortopediska enheterna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och tidigare på barnklinikerna, S:t Görans sjukhus. Dessa erfarenheter ligger till grund för de rutiner för omhändertagande av barnkirurgiska och barnortopediska fall, som klinikerna har idag. Vad gäller den tyngre barnkirurgin och barnortopedin ges endast en ytlig översikt och den intresserade hänvisas till större läroböcker och speciallitteratur inom ämnet. Redaktörerna har ambitionen att inom en snar framtid publicera boken även i elektronisk form fr. a. för att kunna hålla priset nere. Redaktörernas uppgift har varit att koordinera författarnas ansträngningar. Bidragen har redigerats tillsammans med bildmaterial och boken är nu rikligt illustrerad i fyrfärgstryck. Ambitionen har varit ett försvenskat språk med svensk stavning. Rent latinska termer förekommer naturligtvis också och har då behållit sin latinska stavning. Redaktörerna tar gärna emot korrektioner och synpunkter på hur boken ska kunna göras bättre till nästa upplaga. Ett varmt tack riktas till alla medarbetare, som bidragit med råd och synpunkter. Stockholm i december 2014 Medförfattare Markus Almström, biträdande överläkare, barnkirurgi Henrik Arnell, med dr, överläkare, pediatrisk gastroenterologi Marie Askenberger, bitr överläkare, barnortopedi Eva Bengtsson Moström, bitr överläkare, barnortopedi Jonas Bergström, med dr, överläkare, barnortopedi Henrik Ehrén, med dr, överläkare, barnkirurgi Andreas Ekborn, med dr, överläkare, öron-,näs- och halskliniken, Karolinska Johan Fenhammar, med dr, specialistläkare, barnanestesi Jakob Forestier, specialistläkare, barnanestesi Magdalena Fossum, docent, överläkare, barnurologi Björn Frenckner, professor, överläkare, barnkirurgi Stefan Gantelius, bitr överläkare, barnortopedi Nader Ghaffarpour, bitr överläkare, barnkirurgi Gertie Grossman, docent, f.d. överläkare, barnkirurgi Bengt Gustavsson, överläkare, neurokirurgiska kliniken, Karolinska Göran Gynther, docent, övertandläkare, käkkirurgiska kliniken, Karolinska Lena Haggren Råsberg, överläkare, barnortopedi Yvonne Haglund Åkerlind, docent, överläkare, divisionschef MK2, Karolinska Olof Hertting, med dr, specialistläkare, pediatrik Georg Hirsch, docent, överläkare, barnortopedi Karin Hirsch , f.d. överläkare, barnkirurgi Per-Mats Janarv, med dr, överläkare, Capio Arthro Clinic Tamás Jozsa, bitr överläkare, barnurologi Nikolaos Kiapekos, specialistläkare, barnortopedi Per Kogner, professor, överläkare, barnonkologi Claude Kollin, med dr, överläkare, barnkirurgi, Aleris Radoslaw Krakowski, med dr, bitr överläkare, barnkirurgi Margaretha Lannge, överläkare, barnkirurgi Magnus Larsson, bitr överläkare, barnkirurgi Lena Lindberg, f.d. bitr. överläkare, barnkirurgi Petter Malmborg, med dr, bitr överläkare, pediatrisk gastroenterologi Carmen Mesas Burgos, med dr, specialistläkare, barnkirurgi Agneta Nordenskjöld, professor, överläkare, barnkirurgi Jenny Oddsberg, med dr, specialistläkare, barnkirurgi Eva Pontén, med dr, överläkare, barnortopedi Jan Rutqvist, överläkare, barnkirurgi Ulrika Sandvik, med dr, specialistläkare, neurokirurgiska kliniken, Karolinska Jakob Stenman, med dr, bitr överläkare, barnurologi Anna Svenningsson, med dr, specialistläkare, barnkirurgi Jan F Svensson, bitr överläkare, barnkirurgi Pär-Johan Svensson, med dr, överläkare, barnkirurgi Anna Telléus, specialistläkare, barnortopedi Johan Wallander, med dr, överläkare, barnkirurgi Tomas Wester, docent, överläkare, barnkirurgi Johan von Heideken, med dr, specialistläkare, barnortopedi Per Åstrand, med dr, överläkare, barnortopedi