Bläddra

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. SOU 2020:11 : Delbetänkande från Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)

Kategorier: Juridik
Köp här

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. SOU 2020:11 : Delbetänkande från Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)

Kategorier: Juridik
Köp här

Förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas.