Bläddra

av:Dan Hanqvist

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: investeringsavtal och -tvister Folkrätt: utrikeshandelsrätt Internationell rätt Juridik
Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen…
Köp här

Isbn: 9789139113904

Utgivningsår:20160526

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC