Bläddra

Kreativa resonemang i matematikundervisningen – Forskningsrön i praktiken

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Kreativa resonemang i matematikundervisningen – Forskningsrön i praktiken

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Rapporter och studier visar att elever som får traditionell matematikundervisning har ytliga kunskaper som snabbt glöms bort och att de ofta är oengagerade inför skolmatematiken. Kreativa resonemang i matematikundervisningen handlar om hur lärare kan planera och genomföra en mer elevaktiv undervisning, som leder till mer bestående och djupgående matematikkunskaper hos eleverna. Boken visar hur undervisning som bygger på problemlösning och kreativa resonemang ger läraren goda möjligheter att genom feedback och frågor stödja elever att utveckla alla de matematiska förmågor som nuvarande läroplan tar upp. Boken inleds med en teoretisk bakgrund med illustrerande exempel. Därefter presenteras ett ramverk för planering och genomförande av undervisning genom kreativa resonemang. Avslutningsvis diskuteras olika aspekter av hur undervisning som planerats enligt ramverket har fungerat i praktiken. Kreativa resonemang i matematikundervisningen vänder sig till lärare, skolledare och lärarstuderande som vill utveckla matematikundervisningen enligt aktuell forskning om lärande i matematik.