Bläddra

Lärande bedömning

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Lärande bedömning

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan användas som ett redskap för en allsidig kunskapsutveckling och för att stödja elevernas ansvar för det egna lärandet.

Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

• Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
• Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
• Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
• Hur minskar man negativ påverkan från summativa bedömningar, som betyg och nationella prov?

I den femte upplagan av ”Lärande bedömning” har flera kapitel skrivits om och kompletterats med den senaste forskningen inom bedömning, vilket gör denna upplaga ännu tydligare och mer fokuserad än tidigare upplagor.

Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad.