Bläddra

Lärobok till förarbevis för snöskoter

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Lärobok till förarbevis för snöskoter

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Detta är en lärobok för de som vill ta förarbevis för snöskoter. Boken täcker de förutsättningar som gäller enligt Transportstyrelsens krav på utbildning. Här beskrivs teoretisk och praktisk kunskaper och färdigheter i enlighet med TSFS 2010:80. Boken är indelad i följande avsnitt I Avsnitt A behandlas människan i förhållande till lagar och regler som gäller för oss i snöskotertrafik. I avsnitt B går vi närmare in på den lagstiftning som reglerar snöskotertrafik. Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen där vi återfinner en beslutstrappa från länsstyrelsens åligganden till markägarens befogenheter och skoterförarens skyldigheter. I avsnitt C behandlas det som gäller för bl.a. fordonet snöskoter. Lagen, föraren och fordonet. I avsnitt D behandlas olika körsätt med snöskoter. I Avsnitt E Köldskador och om en olycka har hänt. Boken är skriven av Stig Hälludd, före detta lärare på polishögskolan. Numera företagsledare på trafikskolan Din Trafikskola Rätt och Vett i Märsta. Bilder och illustrationer är sammanställda av Jörgen Hälludd, trafiklärare med erfarenhet av trafik och trafikundervisning på väg och snöskoterutbildning i terräng.