Bläddra
Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Lärobok för den som ska ta taxiförarlegitimation. Läroboken innehåller den speciella teorikunskap som är nödvändig för taxiförarlegitimationen. Dock bör man även skaffa Motormännens vägatlas eftersom kartuppgifterna grundar sig på denna kartbok. Likaså bör man skaffa sig en grundbok där man kan repetera…
Köp här

Isbn: 9789185977659

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Lärobok med ljudstöd för den som ska ta C-, CE-, D- eller DE-behörighet. Denna lärobok för de tyngre behörigheterna är anpassad till den nya kursplanen för tunga behörigheter. Boken är uppbyggd kring sex kapitel som följer logiken i STR:s integrerade undervisningsplan. Läroboken täcker de kunskaper som krävs för att ta…
Köp här

Isbn: 9789186737092

Utgivningsår: 20110307

Utgivare: STR service

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789198587609

Utgivningsår: 20200106

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

av: Stig Hälludd

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Detta är en lärobok för de som vill ta förarbevis för snöskoter. Boken täcker de förutsättningar som gäller enligt Transportstyrelsens krav på utbildning. Här beskrivs teoretisk och praktisk kunskaper och färdigheter i enlighet med TSFS 2010:80. Boken är indelad i följande avsnitt I Avsnitt A behandlas människan i…
Köp här

Isbn: 9789198018967

Utgivningsår: 20161027

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198512069

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Körhäftet innehåller körövningar och arbetsuppgifter till körningen. Det vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort. Körhäftet ger en struktur åt körutbildningen och hjälper eleven när denne ska förbereda sig inför körlektionerna. Vid varje moment beskrivs målet för övningen och vad man ska läsa före…
Köp här

Isbn: 9789188377234

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198240917

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: E4 Trafikskola

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789198512090

Utgivningsår: 20200106

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198587708

Utgivningsår: 20210105

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198512007

Utgivningsår: 20190205

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köra buss innehåller de specialkunskaper om bussar och körning som krävs för D1-, D1E-, D- och DE-körkort. Boken innehåller även arbetsuppgifter, självvärderingsuppgifter och ritskisser som kan användas under utbildningen. Boken är indelad i den momentordning som de flesta trafikskolor arbetar efter. För att friska upp…
Köp här

Isbn: 9789188377265

Utgivningsår: 20170104

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198587715

Utgivningsår: 20210105

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Fordon Hälsa, relationer och personlig utveckling Livsstil, hobby och fritid Motorfordon Självhjälp och praktiska råd Traktorer och lantbruksmaskiner
Lärobok för den som ska ta traktorkort. Boken har fyra kapitel – Traktorkortet och några fordonsbestämmelser, Fordonskännedom, Fordons last samt Körning med traktor. Till varje kapitel hör ett antal frågor med facit. Frågorna är av flervalstyp, dvs ett eller flera svar kan vara rätt. Boken täcker väl de…
Köp här

Isbn: 9789188971081

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Trafikens grunder Trafikens grunder är en grundbok för den som ska ta ett körkort av något slag. Boken innehåller den grundläggande “körkortsteorin”. Den speciella teorin för respektive behörighet finns i särskilda böcker, t ex Köra bil för B-körkort och MC-boken för A-körkort. Trafikens grunder har…
Köp här

Isbn: 9789188971241

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Lärobok för den som ska ta körkort för personbil med tillkopplad tung släpvagn. BE-boken innehåller den teori som är specifik för körkortsbehörigheten BE, personbil med tung släpvagn. För den som inte har färska kunskaper i grundteorin måste BE-boken kompletteras med någon av grundteoriböckerna, Körkortsboken, Du och…
Köp här

Isbn: 9789188971319

Utgivningsår: 20201125

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

av: Mohammad Barazanji

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Körkortsfrågorna i denna bok är skrivna av Mohammad Barazanji som även skrivet den Persiska körkortsboken. Som trafiklärare har Mohammad en gedigen erfarenhet av vad körkortstagare behöver kunna inför teoriprovet. Som en del av processen när frågorna skapats har han tagit hjälp av elever som nyligen gjort…
Köp här

Isbn: 9789198434132

Utgivningsår: 20220115

Utgivare: E4 Trafikskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198248906

Utgivningsår: 20180701

Utgivare: Sanningsförlaget

Mediatyp: BZ

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Detta är en lärobok för den som ska ta ett A-körkort. Boken är indelad i kapitel som följer körmomenten i en strukturerad mc-utbildning. Till de olika avsnitten finns arbetsblad och kontrollfrågor med facit. Frågorna är av flervalstyp, dvs en eller flera svar kan vara rätt. Boken fungerar på så sätt både som lärobok…
Köp här

Isbn: 9789187569777

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket. Vi rekommenderar att man använder boken i en lärarledd undervisning. Boken kan naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har inlärningssvårigheter samt…
Köp här

Isbn: 9789188971258

Utgivningsår: 20210422

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198645903

Utgivningsår: 20220106

Utgivare: Svea Trafikutbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köra lastbil innehåller de specialkunskaper om lastbilar och körning som krävs för C1-, C1E-, C- och CE-körkort. Boken innehåller även arbetsuppgifter, självvärderingsuppgifter och ritskisser som kan användas under utbildningen. Boken är indelad i den momentordning som de flesta trafikskolor arbetar efter.
Köp här

Isbn: 9789188971128

Utgivningsår: 20200105

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köra taxi erbjuder taxiförarutbildare och elever en faktabok som med naturliga faktaområden som behövs för att bli en duktig taxiförare. Boken är tänkt som kurslitteratur för elever som går en lärarledd utbildning. Boken ska ge eleven en god genomgång av yrkeskunnande men också en god förberedelse inför praktisk…
Köp här

Isbn: 9789188971050

Utgivningsår: 20190925

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198240870

Utgivningsår: 20190112

Utgivare: E4 Trafikskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198587654

Utgivningsår: 20200106

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köra taxi erbjuder taxiförarutbildare och elever en faktabok som med naturliga faktaområden som behövs för att bli en duktig taxiförare. Boken är tänkt som kurslitteratur för elever som går en lärarledd utbildning. Boken ska ge eleven en god genomgång av yrkeskunnande men också en god förberedelse inför praktisk…
Köp här

Isbn: 9789188971494

Utgivningsår: 20210907

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163981562

Utgivningsår: 20190205

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köra buss innehåller de specialkunskaper om bussar och körning som krävs för D1-, D1E-, D- och DE-körkort. Boken innehåller även arbetsuppgifter, självvärderingsuppgifter och ritskisser som kan användas under utbildningen. Boken är indelad i den momentordning som de flesta trafikskolor arbetar efter. För att friska upp…
Köp här

Isbn: 9789188971210

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163981524

Utgivningsår: 20180910

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198587661

Utgivningsår: 20200120

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198587630

Utgivningsår: 20200106

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Ljudboken är en inläst version av Mopedbok för utbildning till mopedförare. Mopedbok för utbildning till mopedförare är en bok riktad till ungdomar som vill ta AM-körkort. För den som finner det lättare att lyssna än att läsa, är detta ett bra sätt att ta till sig grundläggande regler och värderingar för samspelet i…
Köp här

Isbn: 9789198376500

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789198587739

Utgivningsår: 20210105

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Ljudboken är en inläst version av Mopedbok för utbildning till mopedförare , 2013 års upplag. Mopedbok för utbildning till mopedförare är en bok riktad till ungdomar som vill ta AM-körkort. För den som finner det lättare att lyssna än att läsa, är detta ett bra sätt att ta till sig grundläggande regler och värderingar…
Köp här

Isbn: 9789198018929

Utgivningsår: 20130130

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: AC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
This book is an English translation of the Swedish Driving Licence Book which is the textbook for driving pupils in Sweden. The Driving Licence Book is manufactured for Driving Licence Category B (car or motor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding 3500 kg). The book is consistently organized with…
Köp här

Isbn: 9789188377708

Utgivningsår: 20181118

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB