Bläddra
Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Lärobok med ljudstöd för den som ska ta C-, CE-, D- eller DE-behörighet. Denna lärobok för de tyngre behörigheterna är anpassad till den nya kursplanen för tunga behörigheter. Boken är uppbyggd kring sex kapitel som följer logiken i STR:s integrerade undervisningsplan. Läroboken täcker de kunskaper som krävs för att ta…
Köp här

Isbn: 9789186737092

Utgivningsår: 20110307

Utgivare: STR service

Mediatyp: BE

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
This book is an English translation of the Swedish Driving Licence Book which is the textbook for driving pupils in Sweden. The Driving Licence Book is manufactured for Driving Licence Category B (car or motor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding 3500 kg). The book is consistently organized with…
Köp här

Isbn: 9789185977857

Utgivningsår: 20100927

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163755255

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Konsultbyrån Peter Warda (kbpw), Konsultbyrån: Peter Warda (kb:pw), Elanders Sverige AB

Mediatyp: BZ

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Mopedbok för utbildning till mopedförare förklarar på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt de grundregler som gälle för utbildning av förare till AM-körkortet och förarbevis för moped klass II. Boken har ett ungdomligt språk och vänder sig i första hand till ungdomar mellan 15 och 18 år. Boken omfattar…
Köp här

Isbn: 9789198018905

Utgivningsår: 20121201

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789163776069

Utgivningsår: 20150411

Utgivare: E4 Trafikskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Den innehåller den grundläggande “körkortsteorin” samt den speciella fordonsteorin för personbil. Körkortsboken består av ett stort antal uppslag där man på vänstersidan hittar bilder och korta, sammanfattande texter. Högersidan…
Köp här

Isbn: 9789185977673

Utgivningsår: 20100719

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Ljudboken är en inläst version av Mopedbok för utbildning till mopedförare , 2013 års upplag. Mopedbok för utbildning till mopedförare är en bok riktad till ungdomar som vill ta AM-körkort. För den som finner det lättare att lyssna än att läsa, är detta ett bra sätt att ta till sig grundläggande regler och värderingar…
Köp här

Isbn: 9789198018929

Utgivningsår: 20130130

Utgivare: Hälludds förlag, Hälludds förlag, Inläsningstjänst AB

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789198434132

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: E4 Trafikskola, Körkortsfrågor på Persiska del 3, Mohammad Barazanji

Mediatyp: BH

av: Stig Hälludd

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Mopedbok för utbildning till AM körkort. Detta är en lärobok för utbildning av fordonsförare för moped klass I och II, mopedbil, traktor och arbetsfordon klass II. Boken vänder sig i första hand till ungdomar mellan 15 och 18 år och förklarar på lättläst svenska de grundregler som gäller för ett AM-körkort. Den…
Köp här

Isbn: 9789198018943

Utgivningsår: 20131223

Utgivare: Hälludds förlag, Hälludds förlag, PP-Tryck

Mediatyp: BE

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Detta är en lärobok för de som vill ta förarbevis för snöskoter. Boken täcker de förutsättningar som gäller enligt Transportstyrelsens krav på utbildning. Här beskrivs teoretisk och praktisk kunskaper och färdigheter i enlighet med TSFS 2010:80. Boken är indelad i följande avsnitt I Avsnitt A behandlas människan i…
Köp här

Isbn: 9789198018967

Utgivningsår: 20161027

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Ljudboken är en inläst version av Mopedbok för utbildning till mopedförare. Mopedbok för utbildning till mopedförare är en bok riktad till ungdomar som vill ta AM-körkort. För den som finner det lättare att lyssna än att läsa, är detta ett bra sätt att ta till sig grundläggande regler och värderingar för samspelet i…
Köp här

Isbn: 9789198376500

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: AC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Boken är författad av utbildade trafikskolelärare med egen trafikskola och med bakgrund som före detta lärare på polishögskolan. Mopedboken uppdateras varje år.
Köp här

Isbn: 9789198376517

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: BE

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Körhäftet innehåller körövningar och arbetsuppgifter till körningen. Det vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort. Körhäftet ger en struktur åt körutbildningen och hjälper eleven när denne ska förbereda sig inför körlektionerna. Vid varje moment beskrivs målet för övningen och vad man ska läsa före…
Köp här

Isbn: 9789188377234

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Repetera grunderna är en arbetsbok till Trafikens grunder och riktar sig till den som ska repetera grundteorin för att ta en högre behörighet. Den behörighetsspecifika teorin får eleven genom att läsa MC-boken, BE-boken eller Tungboken.
Köp här

Isbn: 9789187569357

Utgivningsår: 20141020

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163131516

Utgivningsår: 20071207

Utgivare: Veteranförlaget

Mediatyp: BB

av: Mohammad Barazanji

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Körkortsfrågor på Arabiska del 3 är lättläst och ger en tydlig information om vad som gäller i trafiken. Den är indelad i kapitel med olika ämnesområden som t ex, trafikregler, försäkringar, bilens delar, olyckor och första hjälpen. I boken hittar du allt du behöver för att fixa teoriprovet. Körkortsfrågor på Arabiska…
Köp här

Isbn: 9789198434125

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: E4 Trafikskola, ett, Laser tryck

Mediatyp: BH

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köra buss innehåller de specialkunskaper om bussar och körning som krävs för D1-, D1E-, D- och DE-körkort. Boken innehåller även arbetsuppgifter, självvärderingsuppgifter och ritskisser som kan användas under utbildningen. Boken är indelad i den momentordning som de flesta trafikskolor arbetar efter. För att friska upp…
Köp här

Isbn: 9789188377265

Utgivningsår: 20170104

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198240979

Utgivningsår: 20170808

Utgivare: E4 Trafikskola, grå, Mohammad Barazanji

Mediatyp: BH

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Mopedbok för utbildning till AM-körkort och Övningsbok för körkortsutbildning till AM-körkort och förarbevis omfattar ansvarsbestämmelser, lagstiftning och regler i trafiken. Till mopedboken finns även en talskiva för att underlätta för de elever som har läs och skrivsvårigheter. Böckerna har många bilder,…
Köp här

Isbn: 9789198018998

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: Hälludds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163740091

Utgivningsår: 20150307

Utgivare: E4 Trafikskola, Lasertryck.se

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198240924

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: E4 Trafikskola, Mohammad Barazanji

Mediatyp: BH

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Lärobok för den som ska ta taxiförarlegitimation. Läroboken innehåller den speciella teorikunskap som är nödvändig för taxiförarlegitimationen. Dock bör man även skaffa Motormännens vägatlas eftersom kartuppgifterna grundar sig på denna kartbok. Likaså bör man skaffa sig en grundbok där man kan repetera…
Köp här

Isbn: 9789185977659

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163981524

Utgivningsår: 20180910

Utgivare: Svea Trafikutbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Trafikkunskap för seniorförare. Denna bok är tänkt till den som vill repetera körkortsteorin för personbil, behörighet B. Boken tar upp de vanligaste trafikreglerna och vägmärkena samt de olyckssituationer där äldre förare är överrepresenterade. Boken är bl a avsedd att vara ett komplement till studiecirklar och…
Köp här

Isbn: 9789185977635

Utgivningsår: 20100512

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198240917

Utgivningsår: 20160314

Utgivare: E4 Trafikskola, Lasertryck

Mediatyp: BH

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Den innehåller den grundläggande “körkortsteorin” samt den speciella fordonsteorin för personbil. Körkortsboken består av ett stort antal uppslag där man på vänstersidan hittar bilder och korta, sammanfattande texter. Högersidan…
Köp här

Isbn: 9789185977543

Utgivningsår: 20100129

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198248906

Utgivningsår: 20180701

Utgivare: Sanningsförlaget

Mediatyp: BZ

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köra lastbil innehåller de specialkunskaper om lastbilar och körning som krävs för C1-, C1E-, C- och CE-körkort. Boken innehåller även arbetsuppgifter, självvärderingsuppgifter och ritskisser som kan användas under utbildningen. Boken är indelad i den momentordning som de flesta trafikskolor arbetar efter.
Köp här

Isbn: 9789188377685

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

av: Sari Wallberg, Oscar Grönvall, Roger Johansson, Mats Hermansson, Leif Linderholm, Annika Nilsson, Liselott Söderström, Gudrun Öberg, Anna Niska

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Isbn: 9789173452342

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Häftet behandlar de grundläggande körövningarna med inriktning på körning med en automatväxlad personbil. Körhäftet ger en struktur åt körutbildningen och hjälper eleven när denne ska förbereda sig inför körlektionerna. Vid varje moment beskrivs målet för övningen och vad man ska läsa före övningen. Körhäftet bör tas…
Köp här

Isbn: 9789187569661

Utgivningsår: 20150526

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163717925

Utgivningsår: 20150306

Utgivare: E4 Trafikskola

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Studiehäfte för såväl körning som teori. Teoridelen följer Körkortsbokens uppdelning och den del av studiehäftet som innehåller arbetsuppgifter till körningen är uppdelad efter de 16 körmomenten. Teori- och kördelen i häftet går att köpa var för sig, Körhäftet och Teorihäftet. Läs mer om innehållet i Studiehäftet under…
Köp här

Isbn: 9789185977727

Utgivningsår: 20100909

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Bonniers Trafikskola lär dig körkortsteorin på ett roligt och effektivt sätt, med din PC eller MAC! Nyhet! Uppdaterad och förlängd teoriutbildning, dvs du får mer för pengarna. Allt du behöver för att klara trafikverkets kunskapsprov! Teoriutbildning för B-körkort sedan 1997! Komplett utbildning, inte bara…
Köp här

Isbn: 9789197994118

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Homeenter

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Detta är en lärobok för den som ska ta ett A-körkort. Boken är indelad i kapitel som följer körmomenten i en strukturerad mc-utbildning. Till de olika avsnitten finns arbetsblad och kontrollfrågor med facit. Frågorna är av flervalstyp, dvs en eller flera svar kan vara rätt. Boken fungerar på så sätt både som lärobok…
Köp här

Isbn: 9789187569777

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: STR service

Mediatyp: BB

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Körhäfte 2 innehåller körövningar och arbetsuppgifter till körningen. Det ska kombineras med någon av våra läroböcker Körkortsboken eller Lättlästa körkortsboken och vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort. Det är upplagt efter de 16 körmoment som de flesta trafikskolor följer i sin utbildning och Körhäfte…
Köp här

Isbn: 9789187569883

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

av: David Lundgren

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Trafikkunskap bygger på ett, delvis, nytt upplägg av förarutbildning. I läromedlet läggs tonvikten på människans beteende i trafiken samt hur trafiken påverkar vår miljö. Trafikkunskap innehåller sex teman:TrafikdefinitionerTrafik och teknikTrafik och fysikMänniskan och trafikenVägmärkenTrafikförordning En avgörande…
Köp här

Isbn: 9789140691323

Utgivningsår: 20160115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH