Bläddra

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : reviderad 2019

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : reviderad 2019

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Även ändringar inom avsnittet: Övergripande mål och riktlinjer har tillkommit, gällande fr.o.m. 1 augusti 2019.

Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen.

  • Den första delen: Skolans värdegrund och uppdrag gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
  • Den andra delen: Övergripande mål och riktlinjer gäller för grundskolan och, förutom det som handlar om betygssättning, för förskoleklassen och fritidshemmet.
  • Den tredje delen gäller för förskoleklassen.
  • Den fjärde delen för fritidshemmet
  • Den femte delen med kursplaner gäller för grundskolan.
    För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet. Kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan.    Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplaner, så hittar du en lista över läroplaner och kommentarmaterial m.m.