Bläddra

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lsam22

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lsam22

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Ny läroplan där du får ta del av ändringarna för timplaner och hur undervisningstiden ska fördelas i grundskolan. Därutöver har regeringen beslutat om att ta bort elevens val från höstterminen 2024. Beställ ditt exemplar av läroplanen för att ta del av förändringarna som kommer att påverka undervisningen i höst. Den nya läroplanen gäller från 1 juli 2024.