Bläddra

Läslust och läslist : idéer för högstadiet och gymnasiet

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Läslust och läslist : idéer för högstadiet och gymnasiet

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Läslust och läslist är en användbar handbok som riktar sig till pedagoger i skolår 79 och gymnasieskolan, samt till folkbibliotek. Boken är en uppföljning av den mycket uppskattade Läslust och lättläst som utkom år 2003.

Läslust och läslist innehåller mängder av listiga idéer för hur man skapar läslust. Boken ger också information om nya rön inom forskning och nya hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Skolbibliotekarien och läraren är båda inspiratörer! I boken lyfter vi fram arbetsformer som dels är lustfyllda i sig och dels är både språkutvecklande och läsfrämjande. Språket och läsningen utvecklas genom gemensam läsning, läslogg, boksamtal, bokcirklar, lyriklaborationer, högläsning och det muntliga berättandet. Estradpoesi, rollspel, film och presentationer av författare och texter inspirerar till vidare läsning. Med det absolut viktigaste är att eleverna läser regelbundet och att lärare och elever samtalar om och skriver utifrån texterna.

Bokens sju författare Birgitta Ahlén, Anders Danell, Sara Gagge, Katja Kulluvaara Östman, Elisabeth Nilsson, Inger Norberg och Rose-Marie Åberg har alla stor praktisk erfarenhet och skriver lättsamt och engagerande. Boken innehåller dessutom ett antal intervjuer med författare, pedagoger och bibliotekarier.