Bläddra

Leda fritidshemmet : praktika för skolledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Leda fritidshemmet : praktika för skolledare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Fritidshemmets verksamhet är under stark förändring, med nya styrdokument och ett förändrat lärandeuppdrag som på ett tydligare sätt inlemmar fritidshemmen i utbildningssystemet. Leda fritidshemmet ger skolledare de nödvändiga redskap som krävs för att leda och styra fritidshemmet. Med utgångspunkt i forskning och med praktiska exempel beskriver Pihlgren hur verksamheten kan utvecklas. Boken innehåller följande delar: Fritidshemmets historia och pedagogiska tradition Fritidshemmets styrdokument och didaktik Pedagogisk samverkan och samplanering med grundskolan Kompetensförsörjning och andra grundläggande system som schemaläggning, arbetsfördelning och lokalanvändning Systematiskt kvalitetsarbete och andra ledningssystem på fritidshemmet. Boken vänder sig till rektorer och biträdande rektorer i rektorsutbildning samt till förvaltningsledning, skolledare och arbetslagsledare som har ansvar för fritidshemsverksamhet. Varje kapitel avslutas med förslag på utvecklingsarbeten och rekommendationer till fördjupande läsning.