Bläddra

Linjär algebra : fortsättningskurs

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap

Linjär algebra : fortsättningskurs

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och tekniska högskolor som har läst en inledande kurs i linjär algebra och som behöver fördjupade kunskaper i ämnet. Boken utgör lämplig grund för fortsatta studier i matematik, fysik eller teknik.

Läs mer
Utmärkande för boken:
- Den grundläggande teorin för linjära rum och linjära avbildningar presenteras med många illustrativa exempel.
- Begrepp som skalärprodukt och ortogonalprojektion leder fram till minsta kvadrat-metoden – en approximationsmetod av stort praktiskt intresse.
- Många tillämpningar av matematik leder till egenvärdesproblem. Sådana problem för matriser diskuteras ingående.
- Ett särskilt kapitel ägnas åt linjära system av differentialekvationer, ett stort och viktigt tillämpningsområde av linjär algebra.
- Till varje kapitel hör ett stort antal övningsuppgifter.

Om författarna
Författarna Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson är docenter i matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De har över 40 års erfarenhet av undervisning i matematik och numerisk analys vid Chalmers och Göteborgs universitet. De har varit aktiva forskare inom tillämpad matematik, speciellt optimal kontroll respektive numerisk linjär algebra.