Bläddra

av:Ulf Janfalk

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken startar med en grundlig genomgång av den linjära algebrans idémässiga grund: analytisk geometri och fortsätter sedan med de verktyg som behövs for att kunna hantera kalkylerna: ekvationssystem, matriser och determinanter. Därefter behandlas vektorrum och euklidiska rum, linjära avbildningar och…
Köp här

Isbn: 9789179290047

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Ulf Janfalk

Mediatyp: BE

av:Rikard Bøgvad, Paul Vaderlind

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Linjär algebra Grundkurs erbjuder det kompletta materialet till den första kursen i linjär algebra vid universitet och tekniska högskolor. Boken behandlar matriser, determinanter, teorin för linjära ekvationssystem, vektorer, koordinatsystem, skalär och vektorprodukt, linjära avbildningar, linjer och plan i rymden samt…
Köp här

Isbn: 9789147112449

Utgivningsår:20170714

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Övningsbok till Linjär Algebra av Gunnar Sparr.
Köp här

Isbn: 9789144048789

Utgivningsår:20070709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Michael Willers

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Algebra finns överallt omkring oss. Vare sig vi inser det eller inte så både beskriver och påverkar den världen på oerhört många sätt, från antalet blomblad på en växt till räntan på bolånet. Att förstå algebra ger dig tillgång till matematikens värld, vars språk äger en skönhet i sig. Det första kapitlet går igenom…
Köp här

Isbn: 9789174613988

Utgivningsår:20150917

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:Torsten Lindström

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Linjär algebra innehåller ett rikt spektrum av metoder, och en förståelse av dessa krävs inom nästan alla samhällsområden där datorer, beräkningar, bildbehandling eller liknande används. Även om verkligheten många gånger är icke-linjär, kräver icke-linjär analys ofta en mycket god förståelse av de linjära…
Köp här

Isbn: 9789144157559

Utgivningsår:20220914

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kjell Holmåker, Ivar Gustafsson

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och tekniska högskolor som har läst en inledande kurs i linjär algebra och som behöver fördjupade kunskaper i ämnet. Boken utgör lämplig grund för fortsatta studier i matematik, fysik eller teknik. Utmärkande för boken Den grundläggande teorin för linjära…
Köp här

Isbn: 9789147112456

Utgivningsår:20160121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Staffan Lundberg

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
På många lärosäten används i dag Matlab i specifika kursmoment som ingår i ingenjörernas baskurser i en- och flervariabelanalys respektive linjär algebra. Denna bok har för avsikt att introducera Python som ett fullgott alternativ till Matlab. Innehållet i Python i analys och linjär algebra fokuserar på hur Python kan…
Köp här

Isbn: 9789144160429

Utgivningsår:20220616

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Övningsbok till Linjär algebra.
Köp här

Isbn: 9789144116075

Utgivningsår:20160817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Emanuel Swedenborg

Kategorier: Algebra Matematik Matematik och naturvetenskap
Regelkonsten är den första lärobok i Algebra som har skrivits på svenska. Den trycktes i Uppsala 1718. Författare är Emanuel Swedenborg, 1700-talets store svenske tänkare, som tidigt lärde sig grunderna i den nya matematik som hade vuxit fram i Europa under slutet av 1600-talet.Boken innehåller sju kapitel. Varje…
Köp här

Isbn: 9789198027631

Utgivningsår:20130909

Utgivare: Skandinaviska Swedenborgsällskapet

Mediatyp: BC

av:Kajsa Bråting, Håkan Sollervall, Erika Stadler

Kategorier: Algebra Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig undervisning. Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuserar boken på att beskriva generella samband och en generaliserad aritmetik som kan…
Köp här

Isbn: 9789144167688

Utgivningsår:20230117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Patrik Lundström

Kategorier: Algebra Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap Trigonometri
I Algebra, trigonometri och analys presenteras det matematiska stoffet på ett kärnfullt och tillgängligt sätt. Varje nytt begrepp, samband eller resultat introduceras noggrant och förklaras genom åtskilliga lösta räkneexempel som kompletteras av fler liknande övningsuppgifter, som är samlade i slutet av varje kapitel.…
Köp här

Isbn: 9789144166421

Utgivningsår:20230801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC