Bläddra

Logistikrätt : en grundläggande redogörelse

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt

Logistikrätt : en grundläggande redogörelse

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Köp här
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.

Läs mer
I den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat samtliga kapitel. Behovet av att revidera har främst föranletts av att en ny järnvägstrafiklag har trätt i kraft och att Incoterms 2020 har publicerats.

Om författarna
Göran Stöth har en juristexamen och arbetar som lärare på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet. Hans inriktning är logistikrätt och kommersiell affärsrätt, både svensk och internationell. Han arbetar även som utbildare och konsult gentemot näringslivet.