Bläddra

Lyckas i livet : grundkurs i personlig utveckling. Del 1-3

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Lyckas i livet : grundkurs i personlig utveckling. Del 1-3

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Denna kurs behandlar vad man bör tänka på som enskild individ för att kunna lyckas i livet. Kursen består både av teori och praktik. När du gör vissa av övningarna kan det vara en fördel att inte läsa eventuella förklaringar eller tolkningar av övningsresultaten innan du gör dessa för första gången. Därför är förklaringarna till dessa övningar samlade i en särskild bilaga, Del 2 - bilaga 3. Kursen består av tio olika avsnitt som beskrivs i Del 2 - bilaga 1. I del 3 – Självexaminationsfrågor finns det ett antal frågor för vart och et av de 10 avsnitten. Avsikten är att man ska begrunda dessa och skriva ner svaren. Om man så önskar kan dessa skickas till författaren och man får ett intyg att man gått kursen och även ett graderat betyg om man så önskar. Detta kostar 250 kr om man är privatperson och 250 kr + moms 63 kr om man är företag. I detta belopp ingår svar på ett obegränsat antal eventuella frågor. Det går att enbart läsa kompendiet utan att ägna någon tid åt övningarna eller självexaminationsfrågorna men utbytet blir större om detta görs. De 10 avsnitten är Lyckas i livet, Lycka, Universums naturlagar, Allmänna riktlinjer, Levnadsperioderna, Vårt sociala liv, Grundläggande förutsättningar, Självanalys, Målen för ens liv och Mentala verktyg. Kursen är till viss del en vidareutveckling av svenska försvarets prisade befälskurser i socialpsykologi och ledarskap. Kursen tillämpar de epokgörande forskningsresultaten som gjorts av bl.a. Abraham Maslow, Erich Fromm, William Schultz och Elias Porter.