Bläddra

Matematiska samtal i klassrummet : vägar till elevers lärande

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Matematiska samtal i klassrummet : vägar till elevers lärande

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
I boken presenteras ett ramverk som hjälper läraren att planera, genomföra och utvärdera matematiska samtal i klassrummet. Ramverket bygger på forskning om kommunikation i matematik och har utprövats i samarbete med verksamma och blivande lärare. Boken innehåller också planeringsunderlag för matematiksamtal.

Läs mer
Boken är ett resultat av ett forsknings- och utvecklingsprojekt om kommunikation i matematik (KOMMA) vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.
Boken riktar sig till lärarstuderande, lärarutbildare, och verksamma lärare i grundskolan.

Om författarna
Författarna är lärarutbildare vid Göteborgs universitet, och har en bakgrund som grundskollärare med matematisk inriktning. Tillsammans har de under flera års tid arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt inspirerade av Mathematics in the city i New York, under ledning av Cecilia Kilhamn. Författarna har med sina olika specialkompetenser inom matematikdidaktikens område bidragit till bokens innehåll, inte minst Rimma Nyman med sitt forskningsfokus på intresse och engagemang i matematikklassrummet. Lena Knutsson, Britt Holmberg, Christina Skodras och Susanne Frisk har haft ett nära samarbete med de skolor där bokens idéer utprövats och Florenda Gallos Cronberg har bidragit med internationella perspektiv med sin utbildning och erfarenhet av undervisning och lärarutbildning från Filippinerna och Australien.